Hotline: 0901102129  
 
 
 
 

Thỏa thuận sử dụng

Nguyen Art Gallery đã tạo ra web với mục đích mang đến cho bạn cách duyệt tác phẩm nghệ thuật thuận tiện nhất với các bộ sưu tập trực tuyến phong phú. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn phải tuân theo các quy tắc và quy định sau.

Nguyen Art Gallery bảo lưu bản quyền đối với tất cả các nội dung văn bản, đồ họa và nội dung web khác do chính hoặc cho chính nó sản xuất. Bạn chỉ được cấp quyền in nội dung để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại. Bạn đồng ý không sao chép, xuất bản lại hoặc tập hợp lại trang web này theo bất kỳ cách nào trừ khi bạn được sự cho phép của chúng tôi. Vui lòng liên hệ order@nguyenartgallery.com khi có thắc mắc về việc sử dụng nội dung trang web của chúng tôi.
Tất cả các quyết định đạt được do thông tin do trang web này cung cấp đều do bạn tự chịu rủi ro.
Quyền truy cập vào trang web này miễn phí cho mọi lứa tuổi nhưng chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có thể mua hàng hóa và dịch vụ.
Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin liên lạc cá nhân và đồng ý không chia sẻ mật khẩu của mình với người khác. Trong trường hợp sử dụng trái phép mật khẩu Nguyễn Art Gallery sẽ không chịu trách nhiệm về việc sử dụng đó.
Tất cả các nhận xét, đề xuất, lời khuyên, hoặc bất kỳ thông tin không bí mật nào do bạn gửi để nâng cao dịch vụ của chúng tôi đều được hoan nghênh .. Chúng tôi có quyền sử dụng thông tin hoặc nhận xét không bí mật đó cho các mục đích khuyến mại hoặc quảng cáo.
Chúng tôi thừa nhận rằng chúng tôi có thể có lỗi đánh máy và sự không chính xác trên trang web của mình. Chúng tôi có thể sửa chữa mà không cần thông báo trước. Nếu những điều chỉnh như vậy dẫn đến bất kỳ sự thay đổi nào về giá, chúng tôi sẽ tuân theo mức giá đã công bố tại thời điểm bạn đặt phòng.

Các URL cho các trang web của bên thứ ba, chỉ để bạn tham khảo. Nguyen Art Gallery không chịu trách nhiệm về nội dung của họ.

 
Thanh toán dễ dàng và bảo mật
Thanh toán dễ dàng và bảo mật
Giao hàng đảm bảo toàn quốc
Giao hàng đảm bảo toàn quốc
Hotline
HOTLINE 0914938844 (10:00 - 19:00)
Cam kết sản phẩm chính hãng
Cam kết sản phẩm chính hãng